We leven in een maatschappij die veel van de mens vraagt. Op 1 dag vul je al snel verschillende rollen in bijvoorbeeld de rol van werknemer/werkgever, de rol van partner, de rol van vader of moeder. Elke rol kent zijn eigen verwachtingen. Hier hoort af en toe de nodige spanning bij. Deze spanning is niet persé verkeerd en hoeft niet te lijden tot klachten.

Wanneer spanning langer aanhoud dan nodig zal het lichaam signalen gaan geven. Vaak worden deze in eerste instantie niet opgemerkt. Wanneer de spanning langdurig te hoog is (we spreken dan van overspanning) zullen de lichaamssignalen sterker worden en gaan we dit als fysieke of mentale klacht ervaren. Vaak hebben we zelf niet door dat deze klachten een uiting zijn van overspanning.

Ademtherapie is het helpen herstellen van een natuurlijke en ontspannen adembeweging, die door het gehele lichaam voelbaar is. Ontspanningstherapie is het bewust worden en leren hanteren van lichamelijke en mentale gespannenheid. Tezamen genomen bieden zij u de middelen waarmee een mens in zichzelf de eigen spanning kan regelen, via aandacht, voorstelling, houding, beweging en ademhaling. Daarmee kunt u ontdekken of een probleem samenhangt met een verhoogde spanning, die eigenlijk onnodig is en door u verminderd kan worden.

Na het intakegesprek waarin de ervaren problemen worden besproken wordt gestart met een traject van vier bijeenkomsten. In de vier bijeenkomsten krijgt u verschillende adem- en ontspanningsinstructies aangeboden. De vier bijeenkomsten vormen een proces waarbij wordt gezocht naar de instructies die een verandering in de ervaren klachten bewerkstelligen.